My account

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die nodig is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Tabby Tijger en de koper.